Girls Varsity Basketball · Gabbi Cartagena-1000 points-2019